door Dr. John Maxwell

Een ernstige jonge mens zodra benaderde me tijdens een zitting van Q & van A, en gevraagd, â€oeWhat ÉÉN DING I behoefte is het weten om een grote leader?” te zijn alsof hij naar de verborgen sleutel zocht om het heelal te openen. Geamuseerd door de eenvoud van zijn vraag, was mijn antwoord even eenvoudig: â€oeTo ben een groot leider, there’s meer dan één DING u over leadership.” moet kennen

De leiding wordt niet gemakkelijk verminderd in een formule. Nochtans, begrijp ik de drang proberen om onze handen rond efficiënte leiding te verpakken door het in een handelbare reeks principes uit te splitsen. In mijn onderzoek en studie van leiding, één van de betere vereenvoudigingen die ik ontwikkeld=werd= door het team bij de Gallup Organisatie heb gevonden. Na het leiden van uitgebreid onderzoek naar leiders over een breed spectrum van carrières, kookte Gallup onderaan leiding in zeven essentiële kwaliteiten. Hun diepgaande studie culmineerde in het artikel, de Zeven Eisen van Leiding, die in het Gallup Dagboek van het Beheer verschijnt.

In deze Getelegrafeerde uitgave van Leiding, houdt van™I†D de bevindingen van het onderzoek van Gallup’te herzien s, en vult hen met extra gedachten aan.

De Zeven Eisen van Leiding

1. Visioning.

â€oeSuccessful de leiders kunnen de organisatie uit, over, en voorbij kijken. Zij hebben een talent voor het zien van en het creëren van de toekomst. Zij gebruiken hoogst visuele taal die beelden van de toekomst voor die schildert zij leiden. Dientengevolge, schijnen zij om grotere doelstellingen te bereiken omdat zij tot een collectieve denkrichting leiden die mensen aandrijft om hen te helpen tot hun visie een Dagboek van het reality.”~ Gallup Beheer maken

De stichting van een visie is werkelijkheid. Ontwikkel een werkelijkheidsverklaring alvorens een visieverklaring te creëren. De werkelijkheidsverklaring zou de huidige situatie, het proces om de visie na te streven, en de prijs moeten verklaren die moeten worden betaald om de visie te realiseren. Ben zorgvuldig om visionâ€"it niet te verminderen gewaagd zou moeten zijn en daringâ€"but raffineer de visie tot het realistisch en uitvoerbaar is. Een gebrek aan realisme in de visie kost morgen vandaag geloofwaardigheid.

De leiders nemen de visie van â€oeme” aan â€oewe.” zij anderen in een gemeenschappelijke visie door op hun waarden, belangen, hoop, en dromen een beroep te doen aanwerven. Het groepswerk maakt het droomwerk, maar een visie wordt nightmare wanneer de leider een grote droom en een slecht team heeft.

Wanneer wij het onderscheid tussen onze plannen en visie uit het oog verliezen wij nastreven, zetten wij ons voor een grote dosis ontmoediging op. Een visie is een beeld van wat en kon zou moeten zijn. Een plan is een gissing in verband met de beste manier om de visie te verwezenlijken. De ontbroken plannen zouden niet als ontbroken visie moeten worden geïnterpreteerd. De verandering van visies™don†t, worden zij slechts geraffineerd. De plannen zelden blijven het zelfde, en afgedankt of zoals nodig aangepast. Koppig maar flexibel ben over de visie, met uw plan.

2. Het maximaliseren van waarden.
â€oeBy benadrukkend wat over het werk belangrijk is, maken de grote leiders duidelijk wat voor hen in het leven belangrijk is. Zij verduidelijken hoe hun eigen waarden †"in het bijzonder een zorg voor mensen â€" op hun werk betrekking heeft. Zij delen ook een betekenis van persoonlijke integriteit en een verplichting aan handeling mee die op hun Dagboek van het values.”~ Gallup Beheer wordt gebaseerd

Een principe is een externe waarheid die zoals een fysieke wet zoals de wet van ernst zo betrouwbaar is. Toen Solomon zei, wijst het zachte antwoord â€oeA toorn af, maar een ruw woord beweegt omhoog woede, ” hij een principe verklaarde die zowel universeel als timeless is. De principes zijn belangrijk omdat zij als een kaart toestaand ons om wijze besluiten te nemen functioneren. Als wij hen negeren of hun betrouwbaarheid ontkennen, worden wij als reizigers die een wegenkaart weigeren te gebruiken omdat wij zijn nauwkeurigheid betwisten.

Terwijl wij de betrouwbaarheid van vele principes kunnen erkennen, eigen maken wij ons slechts die wij belangrijk achten. Wanneer dat gebeurt, is het principe een waarde geworden die als interne kaart dient die wij hebben gebruikt om ons leven te leiden. Een waarde, toen, is een geëigd maken principe dat onze besluiten leidt.

3. Opwindende Ervaringen.
â€oeBy galvaniserende mensen met een duidelijke visie en sterke waarden, de leiders die wij konden hun teams uitdagen om significante het werkdoelstellingen te bereiken hebben bestudeerd. In feite, waren die leiders zelf significante opwindende ervaringen op zeer belangrijke punten in hun carrières terwijl wordt gegeven de vrijheid toegewezen te bepalen hoe zij het Dagboek van het outcomes.”~ Gallup Beheer zouden bereiken

Wanneer anderen van de uitdaging vóór hen lopen, leidersstijging aan de uitdaging vóór hen. De Engelse historicus Arnold Toynbee heeft gezegd, is de reactie â€oeAppropriate op uitdaging de basis voor de stijging van om het even welke maatschappij of de waarde van organization.”a™leader†s aan anderen moet hen door moeilijke uitdagingen leiden door hoop te verstrekken en moed te verlenen.

4. Hoede
â€oeThe leiders die wij hadden constant een dichte verhouding of met hun manager of iemand in de beste positie om hen te adviseren hebben bestudeerd. Dit is vaak iemand van buiten hun organisatie die als hun Dagboek van het mentor.”~ Gallup Beheer dient

De verhoudingen bepalen wie wij zijn en wat wij worden. De stok aan de grensgebieden van zelf en you’ll blijft onrijp en klein. Heb de nederigheid van die rond u te leren. Identificeer people’ssterke punten en uniciteit en onderzoek over hen. Bij het leren uw hartstocht is en u mensen taxeert, zullen de leraren rondom u opduiken.

5. De bouw van een Kiesdistrict
de â€oeBeyoste dichte afzonderlijke verhoudingen, leiders leiden ook tot rapport op vele niveaus over hun organisatie en verder. Zij weten de voordelen van bouwleiders een brede constituency…These netwerken en het belang van het Dagboek van het networking.”~ Gallup Beheer begrijpen

De verhoudingen zijn kostbare middelen, en de leiders accumuleren sociaal kapitaal. Zoals het wordt gezegd, bepaalt het netwerk â€oeYour uw netto worth.” Networkers aandeelervaringen, kansen, en raad, en zij verbinden verhoudingen. Door in het welzijn van anderen te investeren, verdienen networkers natuurlijk een terugkeer aangezien zij van de vergelde grootmoedigheid van die profiteren zij hebben geholpen.

6. Het steek houden van Van Ervaring

â€oeIn al hun verhoudingen, efficiënte leiders informeren anderen omdat zij kunnen maken van het Dagboek van het experience.”~ Gallup Beheer ontdekken

De ervaring moet worden gekoesterd en worden geabsorbeerd. Het komt aan een prijs en zodra gekocht, ervaring zou moeten worden onderzocht tot al zijn schat aan het licht wordt gebracht. De ervaring is niet het beste teacherâ€"evaluated ervaring is. De bezinning verandert ervaring in inzicht.

â€oeWhen een persoon met ervaring ontmoet een persoon met geld, zal de persoon met ervaring het geld krijgen. En de persoon met het geld zal experience.” ~ Leonard Lauder, voorzitter van Estee Lauder krijgen

7. Zelf het weten
â€oeEffective de leiders hebben een scherpe betekenis van hun eigen sterke punten en zwakheid. Zij weten wie zij †"zijn en wie zij niet zijn. Zij don’t proberen om alle dingen te zijn aan alle mensen. Hun persoonlijkheden en gedrag zijn niet te onderscheiden tussen het werk en huis. Zij zijn echt. Het is dit ontbreken van pretense dat hen helpt met anderen het Dagboek van het well.”~ Gallup Beheer zo verbinden

De productieve leiders hebben aan het punt van eerlijk zelfbewustzijn gerijpt. Zij koppelen kennis aan begrip. Zij hebben middelen en middelen, maar hun greep van betekenis scheidt hen van het pak. Zij hebben know-how, maar zij weten wat nog belangrijker is waarom Hun gezicht produceert inzicht.

Overzicht: De Zeven Eisen van Leiding:

Visioning
Het maximaliseren van Waarden
De uitdaging van Ervaring
Hoede
De bouw van een Kiesdistrict
Het steek houden van Van Ervaring
Zelf het weten

Het Gallup Organization’s- artikel lezen, gaan de Zeven Eisen van Leiding, die door Barry Conchie worden geschreven, online: http://gmj.gallup.com/content/11614/default.aspx