Οι επτά απαιτήσεις της ηγεσίας

26 Φεβρουαρίου 2008

από το Δρ John Maxwell

Ένας σοβαρός νεαρός άνδρας με πλησίασε μιά φορά κατά τη διάρκεια μιας συνόδου του Q & Α, και ρώτησε, «ποιο είναι το ΈΝΑ ΠΡΆΓΜΑ Ι ανάγκη να ξέρει για να είναι μεγάλος ηγέτης;» σαν έψαχνε για το κρυμμένο κλειδί για να ξεκλειδώσει τον κόσμο. Διασκεδασμένη από την απλότητα της ερώτησής του, η απάντησή μου ήταν εξίσου απλή: «Για να είναι ένας μεγάλος ηγέτης, υπάρχουν περισσότερα από ένα ΠΡΑΓΜΑΤΑ που πρέπει να ξέρετε για την ηγεσία.»

Η ηγεσία δεν μειώνεται εύκολα σε έναν τύπο. Εντούτοις, καταλαβαίνω την ώθηση να προσπαθήσω να τυλίξω τα χέρια μας γύρω από την αποτελεσματική ηγεσία με να σπάσω το κάτω σε ένα εύχρηστο σύνολο αρχών. Στην έρευνα και τη μελέτη ηγεσίας μου, μια από τις καλύτερες απλοποιήσεις έχω βρεί ότι αναπτύχθηκε από την ομάδα στην οργάνωση θλ*γαλλuπ. Μετά από να πραγματοποιήσει την εκτενή έρευνα για τους ηγέτες πέρα από ένα ευρύ φάσμα των σταδιοδρομιών, θλ*γαλλuπ έβρασε κάτω από την ηγεσία σε επτά ουσιαστικές ιδιότητες. Η σε βάθος μελέτη τους κατέληξε στο άρθρο, οι επτά απαιτήσεις της ηγεσίας, που δημοσιεύεται στο διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ.

Σε αυτήν την έκδοση της ηγεσίας που συνδέεται με καλώδιο, θα επιθυμούσα να αναθεωρήσω τα συμπεράσματα της έρευνας θλ*γαλλuπ, και να τα συμπληρώσω με τις πρόσθετες σκέψεις.

Οι επτά απαιτήσεις της ηγεσίας

1. Visioning.

Οι «επιτυχείς ηγέτες είναι σε θέση να κοιτάξουν έξω, σε ολόκληρη, και πέρα από την οργάνωση. Έχουν ένα ταλέντο για να δουν και τη δημιουργία του μέλλοντος. Χρησιμοποιούν την ιδιαίτερα οπτική γλώσσα που χρωματίζει τις εικόνες του μέλλοντος για εκείνους που οδηγούν. Κατά συνέπεια, φαίνονται να επιτυγχάνουν τους μεγαλύτερους στόχους επειδή δημιουργούν μια συλλογική νοοτροπία που ωθεί τους ανθρώπους για να τους βοηθήσει να κάνουν το όραμά τους μια πραγματικότητα.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Το ίδρυμα ενός οράματος είναι πραγματικότητα. Αναπτύξτε μια δήλωση πραγματικότητας πρίν δημιουργεί μια δήλωση οράματος. Η δήλωση πραγματικότητας πρέπει να εξηγήσει τη παρούσα κατάσταση, τη διαδικασία το όραμα, και την τιμή που πρέπει να καταβληθούν για να πραγματοποιήσουν το όραμα. Να είστε προσεκτικός για να μην μικρύνει όραμα-εσύ πρέπει να είναι τολμηρός και τολμώ-αλλά καθαρίζει το όραμα έως ότου είναι ρεαλιστικό και επιτεύξιμο. Μια έλλειψη ρεαλισμού στο όραμα κοστίζει σήμερα την αξιοπιστία αύριο.

Οι ηγέτες παίρνουν το όραμα από «με» «μας.» Στρατολογούν άλλοι σε ένα κοινό όραμα με να απευθυνθούν στις τιμές, τα ενδιαφέροντα, τις ελπίδες, και τα όνειρά τους. Η ομαδική εργασία κάνει την εργασία ονείρου, αλλά ένα όραμα γίνεται ένας εφιάλτης όταν έχει ο ηγέτης ένα μεγάλο όνειρο και μια κακή ομάδα.

Όταν χάνουμε από τα μάτια τη διάκριση μεταξύ των σχεδίων μας και του οράματος που ακολουθούμε, τιθόμαστε επάνω για μια μεγάλη δόση της αποθάρρυνσης. Ένα όραμα είναι μια εικόνα αυτό που μπόρεσε και πρέπει να είναι. Ένα σχέδιο είναι μια εικασία ως προς τον καλύτερο τρόπο να ολοκληρωθεί το όραμα. Τα αποτυχημένα σχέδια δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως αποτυχημένο όραμα. Τα οράματα δεν αλλάζουν, καθαρίζονται μόνο. Τα σχέδια μένουν σπάνια τα ίδια, και απορρίπτονται ή ρυθμίζονται όπως απαιτούνται. Να είστε επίμονος για το όραμα, αλλά εύκαμπτος με το σχέδιό σας.

2. Μεγιστοποίηση των τιμών.
«Με να δώσουν έμφαση σε αυτό που είναι σημαντικό για την εργασία, οι μεγάλοι ηγέτες καθιστούν σαφές τι είναι σημαντικός σε τους στη ζωή. Διευκρινίζουν πώς οι τιμές τους - ιδιαίτερα μια ανησυχία για τους ανθρώπους - αφορούν την εργασία τους. Επικοινωνούν επίσης μια αίσθηση της προσωπικής ακεραιότητας και μια δέσμευση για την πράξη βασισμένη στις τιμές τους.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Μια αρχή είναι μια εξωτερική αλήθεια που είναι τόσο αξιόπιστη όσο ένας φυσικός νόμος όπως ο νόμος της βαρύτητας. Όταν Solomon είπε, «μια ευγενής απάντηση γυρίζει μακριά την οργή, αλλά μια βαριά κουβέντα ανακατώνει επάνω το θυμό,» δήλωσε μια αρχή που είναι και καθολική και άχρονη. Οι αρχές είναι σημαντικές επειδή λειτουργούν όπως έναν χάρτη επιτρέποντας σε μας για να κάνουν τις σοφές αποφάσεις. Εάν τους αγνοούμε ή αρνούμαστε την αξιοπιστία τους, γινόμαστε όπως τους ταξιδιώτες που αρνούνται να χρησιμοποιήσουμε έναν οδικό χάρτη επειδή αμφισβητούμε την ακρίβειά της.

Ενώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αξιοπιστία πολλών αρχών, εσωτερικοποιούμε μόνο εκείνων που κρίνουμε σημαντικών. Όταν αυτός συμβαίνει, η αρχή έχει γίνει μια αξία που χρησιμεύει ως ο εσωτερικός χάρτης που χρησιμοποιούμε για να κατευθύνουμε τις ζωές μας. Μια αξία, έπειτα, είναι μια εσωτερικοποιημένη αρχή που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας.

3. Προκλητική εμπειρία.
«Με το γαλβανισμό των ανθρώπων με ένα σαφές όραμα και ισχυρές τιμές, οι ηγέτες που μελετήσαμε ήταν σε θέση να προκαλέσουν τις ομάδες τους για να επιτύχουν τους σημαντικούς στόχους εργασίας. Στην πραγματικότητα, σε εκείνους τους ηγέτες οι ίδιοι ήταν ορισμένη η σημαντική προκλητική εμπειρία στα σημεία κλειδί στις σταδιοδρομίες τους την ελευθερία να καθορίσουν πώς θα επετύγχαναν τις εκβάσεις.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Όταν άλλοι τρέχουν από την πρόκληση πριν από τους, απαντώ ηγετών στην πρόκληση πριν από τους. Ο αγγλικός ιστορικός Arnold Toynbee έχει πει, η «κατάλληλη απάντηση στην πρόκληση είναι η βάση για την άνοδο οποιασδήποτε κοινωνίας ή οργάνωσης.» Η αξία ενός ηγέτη σε άλλοι είναι να οδηγήσει τους μέσω των δύσκολων προκλήσεων με την παροχή της ελπίδας και την παραχώρηση του θάρρους.

4. Mentoring
«Οι ηγέτες που μελετήσαμε με συνέπεια είχαν μια στενή σχέση είτε με το διευθυντή τους είτε κάποιο στην καλύτερη θέση να τους συμβουλεψουν. Αυτό είναι συχνά κάποιος από έξω από την οργάνωσή τους που χρησιμεύει ως ο σύμβουλός τους.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Οι σχέσεις καθορίζουν ποιοι είμαστε και τι γινόμαστε. Το ραβδί στα όρια μόνου και εσείς θα παραμείνει ανώριμο και μικρό. Έχετε την ταπεινότητα που μαθαίνει από εκείνους γύρω από σας. Προσδιορίστε τις δυνάμεις και τη μοναδικότητα των ανθρώπων και ερευνήστε για τους. Όταν η εκμάθηση είναι το πάθος σας και εκτιμείτε τους ανθρώπους, οι δάσκαλοι θα καλλιεργήσουν επάνω όλων γύρω από σας.

5. Οικοδόμηση μιας εκλογικής περιφέρειας
«Πέρα από τις στενές ένα προς ένα σχέσεις, οι ηγέτες δημιουργούν επίσης την έκθεση σε πολλά επίπεδα σε ολόκληρη την οργάνωσή τους και πέρα. Ξέρουν τα οφέλη μια ευρεία εκλογική περιφέρεια… Αυτοί οι ηγέτες καταλαβαίνουν τα δίκτυα και τη σημασία της δικτύωσης.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Οι σχέσεις είναι πολύτιμοι πόροι, και οι ηγέτες συσσωρεύουν το κοινωνικό κεφάλαιο. Όπως λέγεται, «το δίκτυό σας καθορίζει την καθαρή αξία σας.» Εμπειρία, ευκαιρίες, και συμβουλές μεριδίου Networkers, και συνδέουν τις σχέσεις. Με την επένδυση στην ευημερία άλλοι, τα networkers κερδίζουν φυσικά μια επιστροφή όπως ωφελούνται από την εναλλαγμένη γενναιοδωρία εκείνοι που έχουν βοηθήσει.

6. Να κατανοήσει την εμπειρία
«Σε όλες τις σχέσεις τους, οι αποτελεσματικοί ηγέτες διαφωτίζουν άλλων επειδή μπορούν να κάνουν να αισθανθούν της εμπειρίας.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Η εμπειρία πρόκειται να λατρεφθεί και να απορροφηθεί. Έρχεται σε μια τιμή και μόλις αγοράζω, εμπειρία πρέπει να εξερευνηθεί έως ότου αποκαλύπτεται όλος ο θησαυρός του. Η εμπειρία δεν είναι η καλύτερα δάσκαλος-αξιολογημένη εμπειρία είναι. Η αντανάκλαση μετατρέπει την εμπειρία σε διορατικότητα.

«Όταν ένα πρόσωπο με την εμπειρία συναντά ένα πρόσωπο με τα χρήματα, το πρόσωπο με την εμπειρία θα πάρει τα χρήματα. Και το πρόσωπο με τα χρήματα θα πάρει την εμπειρία.» ~ Leonard Lauder, Πρόεδρος Estee Lauder

7. Γνώση μόνη
Οι «αποτελεσματικοί ηγέτες έχουν μια οξεία αίσθηση των δυνάμεων και της αδυναμίας τους. Ξέρουν ποιοι είναι - και ποιοι δεν είναι. Δεν προσπαθούν να είναι όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους. Οι προσωπικότητες και οι συμπεριφορές τους είναι όμοιες μεταξύ της εργασίας και του σπιτιού. Είναι γνήσιοι. Είναι αυτή η απουσία pretense που τους βοηθά να συνδέσουν με άλλους τόσο καλά.» ~ Διοικητικό περιοδικό θλ*γαλλuπ

Οι παραγωγικοί ηγέτες έχουν ωριμάσει στο σημείο τίμιο self-awareness. Συνδέουν τη γνώση με την κατανόηση. Έχουν τους πόρους και τα μέσα, αλλά ο έλεγχος έννοιάς τους τους χωρίζει από το πακέτο. Έχουν την τεχνογνωσία, αλλά το πιο σημαντικό ξέρουν γιατί. Η θέα τους παράγει τη διορατικότητα.

Αναθεώρηση: Οι επτά απαιτήσεις της ηγεσίας:

Visioning
Μεγιστοποίηση των τιμών
Πρόκληση της εμπειρίας
Mentoring
Οικοδόμηση μιας εκλογικής περιφέρειας
Να κατανοήσει την εμπειρία
Γνώση μόνη

Για να διαβάσει το άρθρο της οργάνωσης θλ*γαλλuπ, οι επτά απαιτήσεις της ηγεσίας, που γράφονται από το Barry Conchie, πηγαίνουν on-line: http://gmj.gallup.com/content/11614/default.aspx

Σχόλια

Μια απάντηση «στις επτά απαιτήσεις της ηγεσίας»

  1. DL στις 28η Φεβρουαρίου 2008 11:38 AM

    Ένας καλός κατάλογος! Έχω προσπαθήσει να μάθω περισσότεροι για την ηγεσία πρόσφατα - θα προσθέσω αυτό στη φωτοτυπία μου ζητήματος Ιανουαρίου 2008 της επιχειρησιακής αναθεώρησης του Χάρβαρντ.

    DL διαρκούν τη θέση blog. Επιτυχία - μια ακουστική καταγραφή από τον κόμη Nightingale

Αποκτημένος κάτι για να πει;