αμυχές ζωής
από Napoleon Hill

Ένα άτομο που έχασε την ολόκληρη τύχη του κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης που άρχισε το 1929 ήταν αρκετά θαρραλέο να απαριθμήσει τα οφέλη που αποκόμισε από την απώλειά του.

“Τχροuγχ η απώλεια υλικής τύχης ανακάλυψα μια άυλη τύχη τέτοιας τεράστιας αναλογίας ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί από την άποψη υλικού things.”

“Τχε η κατάθλιψη που άρχισε κατά τη διάρκεια του έτους 1929 ήταν η αιτία της μέγιστης ήττας μου ακόμα επέφερε την ευγενέστερη νίκη μου, γιατί με εισήγαγε σε μια φιλοσοφία της ζωής που θα πάρει το τσίμπημα από όλο μελλοντικό defeats.”

“Ητ με στέρησε από τα χρήματά μου και άλλη ιδιοκτησία, αλλά μου δίδαξε ότι η απόλυτη ανεξαρτησία είναι μια θεωρία μόνο ότι καθένας εξαρτάται από άλλους με κάποιο τρόπο, μέσω της ζωής, ανεξάρτητα από υλικό riches.” του

“Ητ μου δίδαξε τη ματαιότητα της ανησυχίας σχετικά με τις περιστάσεις πέρα από one’s control.”

ο φόβος “Τχατ μπορεί να διαδοθεί, όπως μια επιδημία, από τη μαζική σκέψη και talk.”

“Τχατ οποιεσδήποτε περιστάσεις που αναγκάζει το ένα, ή εμπνέουν μιας για να χρησιμοποιήσουν την προσωπική πρωτοβουλία του με την προσδιορισιμότητα του σκοπού είναι beneficial.”

“Τχατ τα χρήματα και η ακίνητη περιουσία και άλλα υλικά πράγματα μπορούν να γίνουν άνευ αξίας μέσω του φόβου και μιας αρνητικής διανοητικής στάσης απέναντι στον κόσμο σε large.”

“Τχατ οι εξουσιάζοντας σκέψεις του μυαλού one’s έχουν έναν καθορισμένο τρόπο στο κατάλληλο φυσικό αντίτιμό τους, εάν οι σκέψεις είναι θετικές ή negative.”

“Τχερε δεν είναι καμία τέτοια πραγματικότητα όπως κάτι για τίποτα, είτε στις υποθέσεις των ατόμων είτε της σφαίρας φυσικού laws.”

“Τχατ μια επιχείρηση που διευθύνεται σύμφωνα με το χρυσό κανόνα θα επιζήσει μιας κατάθλιψης όπου εκείνοι που διευθύνονται χωρίς αυτήν την αρχή δεν μπορούν survive.”

“Τχατ είναι ευλογημενότερο για να παρέχει τη χρήσιμη υπηρεσία, και πιό κερδοφόρος από για να απαιτήσει κάτι για τίποτα μέσω των κυβερνητικών επιχορηγήσεων ή δημόσιου charity.”

“Τχατ και η επιτυχία και η αποτυχία δημιουργούνται στο μυαλό, ως αποτέλεσμα one’s εξουσιάζοντας thoughts.”

“Τχατ μια μέγιστη ευλογία man’s μπορεί να συνίσταται σε μέγιστο sorrow.” του

“Τχατ υπάρχει ένας άνθρωπος σε ποιων κάποιος μπορεί να εξαρτηθεί, χωρίς απογοήτευση, εγκαίρως της αντιπαλότητας, και αυτό είναι one’s self.”