Βιβλίο από Brett Wilder

Η ύπαρξη εκατομμυριούχος είναι μια ρεαλιστική φιλοδοξία εάν είστε πεπειραμένοι και επιμελείς για να γίνετε ένας. Σήμερα, οι άνθρωποι πρέπει για να συσσωρεύσουν τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά για να χρηματοδοτήσουν τους σκοπούς και τους στόχους διάρκειας ζωής τους από ήταν απαραίτητος από τις προηγούμενες γενεές. Καλύψεις αυτών των βιβλίων τι πρέπει να περιληφθεί σε ένα σημαντικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης για τους ανθρώπους όλων των ηλικιών που θέλουν να ζήσουν ένας οικονομικά ανεξάρτητος και ασφαλής τρόπος ζωής. Παρουσιάζει αξιόπιστους τρόπους να προγραμματιστούν και να ρυθμιστούν οι συναισθηματικές πτυχές των χρημάτων, των ταμειακών ροών, των προτερημάτων, των στοιχείων του παθητικού, των φόρων, των επενδύσεων, των οφελών υπαλλήλων, της ασφάλειας, της υγειονομικής περίθαλψης, της επιχειρησιακής ιδιοκτησίας, χρηματοδοτώντας κολλεγίων, συσσωρευμένος πλούτος κτημάτων, και, ο κρισιμότερος, πόσο να μην τρέξει από τα χρήματα κατά τη διάρκεια της αποχώρησης.

Σε today’s η συχνά σύγχυση και ο αντιφατικός κόσμος της υπερφόρτωσης πληροφοριών, ο αναγνώστης ενημερώνονται πώς να διακρίνουν και να διακρίνουν ποιες πληροφορίες είναι ευεργετικά χρήσιμες ή επιβλαβείς στην οικονομική ευημερία του/της. Επιπλέον, εάν η επαγγελματική βοήθεια επιδιώκεται, η καθοδήγηση προβλέπεται το πώς να επιλέξει και να συνεργαστεί με έναν οικονομικό σύμβουλο καθώς επίσης και πώς και πότε η πληρωμή για μια βοήθεια advisor’s δικαιολογείται.

Ακούτε για τον πλούτο του Donald Trump, του Bill Gates, του μπουφέ κυκεώνων, και άλλοι που κοινοποιούνται δυνατά. Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι που χτίζουν ήσυχα τον πλούτο τους, και μπορούν έτσι εσείς!

Η θέση εκατομμυριούχων επίτευξης ήταν μια αξιοσημείωτη οικονομική ολοκλήρωση. Σήμερα, είναι μια ανάγκη προκειμένου να υπάρξει ένας οικονομικά ανεξάρτητος και ασφαλής τρόπος ζωής. Everyone’s η ζωή είναι μοναδική, όμως υπάρχουν κοινά στοιχεία στις διαδικασίες οικονομικής και διαχείρισης επένδυσης προκειμένου να είναι επιτυχείς.

Αυτό το βιβλίο είναι για το πώς να γίνει και να μείνει ήρεμος εκατομμυριούχος. Θα σας καθοδηγήσει μέσω των ευκαιριών και των παγίδων που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση των γρήγορα εξελισσόμενων και προκλητικών ζητημάτων διάρκειας ζωής today’s όσον αφορά την οικονομική ζωή σας. Θα είστε σε θέση να διακρίνετε και να διακρίνετε ποιες πληροφορίες είναι ευεργετικά χρήσιμες ή επιβλαβείς στην οικονομική ευημερία σας.

Θα σας βοηθήσει για να αναγνωρίσει πώς οι οικονομικές ανάγκες διάρκειας ζωής σας αλλάζουν και μαθαίνουν τους αξιόπιστους τρόπους να ρυθμιστούν αυτές οι αλλαγές. Θα παρουσιαστείτε πώς να προγραμματίσετε περιεκτικά και να διαχειριστείτε τη συναισθηματική πλευρά σας χρημάτων, ταμειακών ροών, προτερημάτων, στοιχείων του παθητικού, φόρων, επενδύσεων, οφελών υπαλλήλων, ασφάλειας, υγειονομικής περίθαλψης, επιχειρησιακής ιδιοκτησίας, χρηματοδοτώντας κολλεγίων, συσσωρευμένος πλούτος κτημάτων, και, ο κρισιμότερος, πόσο να μην τρέξετε από τα χρήματα κατά τη διάρκεια της αποχώρησης.

Εάν αποφασίσετε να επιδιώξετε την επαγγελματική βοήθεια, ξέρετε πώς να επιλέξετε και να συνεργαστείτε με έναν οικονομικό σύμβουλο προτού να μισθώσετε το ένα και εάν η πληρωμή για μια βοήθεια advisor’s δικαιολογείται.

Με την εφαρμογή της γνώσης από αυτό το βιβλίο στην κατάστασή σας, θα έχετε περισσότερο έλεγχο κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής σας με τη χρησιμοποίηση των ίδιων στρατηγικών, θα έχετε περισσότερη ειρήνη για την οικονομική ασφάλειά σας, και να είναι ο ήρεμος εκατομμυριούχος.