door Cherie Carter-Scott

Regel - U zult een lichaam ontvangen. Of u van het houdt of het haat, is het van u voor het leven, keur het goed zo. Wat telt is wat binnen is.

Regel Twee
- U zal met lessen worden voorgesteld. Het leven is een constante het leren ervaring, die elke dag mogelijkheden voor u biedt om meer te leren. Deze lessen specifiek voor u, en lerend hen `is de sleutel aan het ontdekken en vervullend de betekenis en relevantie van uw eigen leven'.

Regel Drie - Er zijn geen fouten, slechts lessen. Uw ontwikkeling naar wijsheid is een proces van proefneming, proef en fout, zodat het onvermijdelijke dingen niet altijd zal gaan is plannen of blijken hoe u zou willen. Het medeleven is de remedie voor ruw oordeel - van ons en anderen. De vergiffenis is niet alleen goddelijk - het is ook `de handeling van het wissen van een emotionele schuld'. Gedragen zich ethisch, met integriteit, en met humeur - vooral de capaciteit om bij zich en uw eigen ongelukken te lachen - centraal aan het perspectief dat de fouten `' eenvoudig lessen zijn wij moeten leren.

Regel Vier
- De les wordt herhaald tot geleerd. De lessen herhalen tot geleerd. Welke manifest als problemen en uitdagingen, zullen irritatie en de frustraties meer lessen - zij zijn herhalen tot u hen als dusdanig ziet en van hen leert. Uw eigen voorlichting en uw capaciteit te veranderen zijn vereisten van het uitvoeren van deze regel. Ook fundamenteel is de goedkeuring dat u een slachtoffer van het lot of geen omstandigheid bent - de causaliteit `' moet worden erkend; d.w.z.: de dingen gebeuren aan u wegens hoe u bent en wat u doet. Iedereen of iets anders van uw misfortunes beschuldigen is een vlucht en een ontkenning; u zelf bent verantwoordelijk voor u, en wat aan u gebeurt. Het geduld wordt vereist - de verandering gebeurt niet 's nachts, zodat geeft veranderingstijd te gebeuren.

Regel Vijf - Het leren beëindigt niet. Terwijl u in leven bent er altijd te leren lessen zijn. De overgave aan het ritme `van het leven', worstelt niet tegen het. Bega aan het proces van het constante leren en verandering - bescheiden ben genoeg om uw eigen zwakheden altijd te erkennen, en flexibel genoeg te zijn om van wat aan te passen u aan gebruikelijk kunt zijn, omdat de starheid u de vrijheid van nieuwe mogelijkheden zal ontzeggen.

Rule Six - “There” is no better than “here”. The other side of the hill may be greener than your own, but being there is not the key to endless happiness. Be grateful for and enjoy what you have, and where you are on your journey. Appreciate the abundance of what’s good in your life, rather than measure and amass things that do not actually lead to happiness. Living in the present helps you attain peace.

Rule Seven - Others are only mirrors of you. You love or hate something about another person according to what love or hate about yourself. Be tolerant; accept others as they are, and strive for clarity of self-awareness; strive to truly understand and have an objective perception of your own self, your thoughts and feelings. Negative experiences are opportunities to heal the wounds that you carry. Support others, and by doing so you support yourself. Where you are unable to support others it is a sign that you are not adequately attending to your own needs.

Rule Eight - What you make of your life is up to you. You have all the tools and resources you need. What you do with them is up to you. Take responsibility for yourself. Learn to let go when you cannot change things. Don’t get angry about things - bitter memories clutter your mind. Courage resides in all of us - use it when you need to do what’s right for you. We all possess a strong natural power and adventurous spirit, which you should draw on to embrace what lies ahead.

Rule Nine - Your answers lie inside of you. Trust your instincts and your innermost feelings, whether you hear them as a little voice or a flash of inspiration. Listen to feelings as well as sounds. Look, listen, and trust. Draw on your natural inspiration.

Rule Ten - You will forget all this at birth. We are all born with all of these capabilities - our early experiences lead us into a physical world, away from our spiritual selves, so that we become doubtful, cynical and lacking belief and confidence. The ten Rules are not commandments, they are universal truths that apply to us all. When you lose your way, call upon them. Have faith in the strength of your spirit. Aspire to be wise - wisdom the ultimate path of your life, and it knows no limits other than those you impose on yourself.