door Travis Wright

Wanneer u dankbaar bent, zullen de God en het heelal u meer dankbaar om voor geven te zijn. Het leven met een prettige houding en met een positieve regeling zal meer geluk in uw leven en leven van anderen rond u produceren. Door een appreciatie voor dingen, meer te waarderen dingen goed te keuren geworden merkbaar aan u, zal het belachelijk zijn. Het geluk van het geluk en van de dankbaarheid begats en dankbaarheid.

leiding opleiding Wij kunnen niet alles hebben die wij zouden willen hebben, en die o.k. is. Leer om het ogenblik meer te verbruiken en dank te geven voor de ogenblikken u met, en beweging vooruit met verwachting van dat wordt gezegend in die u wenst. Als u dankbaar bent voor wat u kreeg, dan een wordt u.

Me bewust ben van dit zeer krachtige ding, en u zult deuren voor stagnaties in uw weg voor succes openstellen. U vindt de sleutel. U opent de deur, en veronderstelt uw nieuwe world… dan, maak zo het.

Geniet van de reis, maar plan de rit.