Door Dian Hymer

Unidirectioneel geld in onroerende goederen moet maken een bezit kopen dat niemand anders wil en verandert het in een bezit dat in de hoge vraag is. Hoewel het plan eenvoudig is, vergen het vinden van het juiste bezit in de juiste plaats en dan het kopen van het aan de juiste prijs tijd, geduld en deskundigheid.

Het vinden van een bezit kan een echte uitdaging zijn, in het bijzonder als u in een markt kijkt die op inventaris laag is. Wanneer de lijstinventaris laag is, en de kopersvraag hoog is, kunt u vinden concurrerend zelfs voor een verlagings fixeerstof-bovenleer.

De combinatie van een lage vraagprijs en een waargenomen potentieel is groot trekt. U moet tegen het betalen van teveel in deze situatie bewaken.

Jaren geleden, kocht een ontwikkelaar een bezit dat werd verkocht om het landgoed van de overleden eigenaar te regelen. Het huis was in een prachtige plaats en had een spectaculaire mening, maar het vergde heel wat werk. De ontwikkelaar beëindigde omhoog in de concurrentie met een andere koper en betaalde manier over de vraagprijs.

Hij zette het bezit op de markt terug een later jaar nadat hij de vernieuwingen had voltooid. Tijdens die tijd, veranderde de markt van verkoper in de markt van een koper. De ontwikkelaar had probleem verkopend het bezit. Na het berekenen van het geïnvesteerdea geld en de kosten om het bezit te dragen, verloor de ontwikkelaar eigenlijk geld.

De voorwaarden van de markt hebben een groot effect op hoeveel geld u op een fixeerstofproject zult maken. De ideale tijd te kopen is aan het eind van een benedencyclus in de markt, wanneer er weinig kopers en heel wat lijsten zijn. Dit is toen u eigenlijk heel wat zou kunnen vinden. Als de markt omhoog draait terwijl u het bezit vernieuwt, zult u appreciatie naast de toegevoegde waarde realiseren u door vernieuwingen cre�ërt.

De financiering van een fixeerstof-bovenleer kan een uitdaging zijn. Als het uitgestelde onderhoud duidelijk is, zou een geldschieter niet bereid kunnen zijn te lenen tenzij enkele problemen worden verbeterd alvorens de lening wordt gefinancierd.

Het Uiteinde van de Jacht van het huis: De belangrijke fixeerstoffen worden het best verlaten aan kopers die ervaring in aanbesteding en vernieuwing hebben. However, cosmetic fixers can offer great opportunities for buyers who are interested in increasing their net worth through renovation. A cosmetic fixer is a listing that lacks appeal, but that’s structurally sound.

In order to maximize the return on your investment, make sure that the improvements you make to the property are in sync with current buyer preferences in your area. Your real estate agent may be able to provide you with this information. You may want to consult with a local designer to find out which finishes and colors are popular.

Before diving into a rehab project, become an expert on your local real estate market. You need to know local values in order to keep from over-improving for the neighborhood.

Here’s a fix-up strategy that works well for some buyers. Buy a cosmetic fixer and occupy it. Buyers who occupy the property get a better interest rate on their mortgage than they would if they didn’t occupy the property. This will save you money.

Fix up the property and sell it if the market is good when you finish the project. If it’s not, enjoy living in the property and sell when the market is right. The current tax law allows homeowners $250,000 of tax -free gain when they sell ($500,000 for married couples who file jointly).

The Closing: Tax-wise, you can repeat this strategy once every two years if you can find good projects and can stand living in a construction zone.
Copyright 2003-2006 Dian Hymer. Distributed by Inman News Features